Meer oor Volkspele

Geskiedenis

Die gedagte van ‘n eie Afrikaanse Volksang- en Volkspelebeweging het in 1912 by S.H. Pellissier ontstaan.

Die Storie

Die Afrikaanse Volkspele het in omstandighede en by geleenthede ontstaan waar gemeenskappe en gesinne gelukkig bymekaar was, waar prettige situasies ontwikkel het, en veral ook by die vreugde van die arbeid.

Kleredrag

Waar kom die kleredrag vandaan wat ons volkspelers vandag dra?

Eeufees Artikels

Hierdie is drie artkels deur Wynand Theron van Durbanville oor die ontstaan van die Volkspele Beweging in Suid-Afrika.

Volkspele Streke

Kantoor

Speler Registrasies – 2016

Seniors
701
Sangers
106
Studente
28
Juniors
267

Die Afrikaanse Volksang en Volkspele Beweging se Bestuur

Die nuwe Hoofbestuur vir die volgende 3 jaar tydperk is as volg van links na regs:

Niggie Hettie Biscchoff (Kantoor), Neef Bertie Brink, Neef Mike Jacobs (Voorsitter), Neef Kobus le Roux, Neef Johan de Beer (Onder Voorsitter), Niggie Henna van der Westhuizen, Neef Louw Jacobs, en Neef Willie Olivier.

Die Dagbestuur is as volg:

Neef Mike Jacobs (Voorsitter), Neef Johan de Beer (Onder Voorsitter) en Neef Louw Jacobs.