Streke

Noord Kaapland Streek

Bestuur van die Noord Kaapland Streek is:

Voorsitter: Neef / Niggie

 

Onder-voorsitter: Neef / Niggie

 

Sekretaris/Sekretaresse: Neef / Niggie

 

 

Die volgende Laers en Sanggroepe is in die Noord Kaapland Streek:
AANDSTER VOLKSPELELAER

Neef P Louw,

Posbus 110310, Hadisonpark, Kimberley, 8306,

o82-563-3684,

082-563-3684@vodamail.co.za

SPRINGBOK VOLKSPELELAER

Neef Nico Terblanche,

Posbus 1055, Kimberley, 8300,

082-370-4417

debeerrinacj@gmail.com

KALAHRI VOLKSPELELAER

Neef A Landman,

Posbus 1064, Upington, 8000,

071-600-1990

abrahamrsa@hotmail.co.za

LOELOERAAI SANGGROEP

Niggie Ria Pain,

Kimberley,

078-326-2535,

 wilbeaolivier@vodamail.co.za