Streke

Noordelike Streek

Bestuur van die Noordelike Streek (NSVV) is:

Voorsitter: Neef Anton van Vollenhoven

083-291-6104

 acvv@absamail.co.za

Sekretaresse: Niggie Marianna van Vollenhoven

072-631-0949

 vanvjm@gmail.com

 

Die volgende Laers en Sanggroepe is in die Noordelike Streek:
AANDBLOMLAER *

Neef Anton van Vollenhoven,

Posbus 55, Groenkloof, 0027,

083-291-6104,

 acvv@absamail.co.za

ERIKA VOLKSPELELAER *

Neef Neels Booysen,

Posbus 23755, Gezina, 0031,

072-599-3190,

neelsbooysen50@gmail.com

 http://www.erikavolkspelelaer.co.za/

POLKADRAAI VOLKSPELELAER *

Neef Hugo Lombaard,

082-413-8594,

wawiel@vodamail.co.za

MOOT KANTATE SANGGROEP *

Neef Gert Aucamp,

Louis Trichardtstr 253, Wonderboom-Suid, 0084,

082-567-4419,

gsaucamp@gmail.com

JAKARANDALAER (JUNIOR) *

Neef Sarel Harmse,

082-858-8186,

 sarelh@webmail.co.za