Streke

Wes Kaap Streek

Bestuur van die Wes Kaap Streek is:

Voorsitter: Neef Bertie Brink

082 378 6350

ambrink@absamail.co.za

Onder-voorsitter: Neef Kobus Theron

084 563 2693

kobustheron@iafrica.com

Sekretaresse: Niggie Hanrie Theron

073 2005 735

 

Die volgende Laers en Sanggroepe is in die Wes Kaap Streek:
TYGERBERG VOLKSPELELAER
BRANDWAG VOLKSPELELAER
TYGERBERGLAER (JUNIOR)
KAAPSE RIETSANGERS
KAAPSE ALLEGAARTJIES SANGGROEP