NOORD KAAPLAND STREEK

Bestuur van die Noord Kaapland Streek is:

Voorsitter: Neef / Niggie

Onder-voorsitter: Neef / Niggie

Sekretaris/Sekretaresse: Neef / Niggie

 

Die volgende Laers en Sanggroepe is in die Noord Kaapland Streek:
AANDSTER VOLKSPELELAER
SPRINGBOK VOLKSPELELAER
KALAHRI VOLKSPELELAER
LOELOERAAI SANGGROEP