ORANJE VRYSTAAT STREEK

Bestuur van die Oranje Vrystaat Streek is:

Voorsitter: Neef Louw Jacobs

Onder-voorsitter: Neef Mike Jacobs

Sekretaresse: Niggie Gerda Gutter

 

Die volgende Laers en Sanggroepe is in die Oranje Vrystaat Streek:
SONSKYN VOLKSPELEAER
CHRISTIAAN de WET VOLKSPELELAER
GOEDGENOEG VOLKSPELELAER
VAN RIEBEECK VOLKSPELELAER
HENRI PELLISSIER VOLKSPELELAER
MADELIEFIE VOLKSPELELAER
KOKKEWIET VOLKSPELELAER
VLEI VOLKSPELELAER
PROTEA VOLKSPELELAER
WAWIEL VOLKSPELELAER
SILWEREIK VOLKSPELELAER
BLOEMHOF VOLKSPELELAER (JUNIOR)
GENERAAL DELAREY LAER (JUNIOR)
STAANPAL LAER (JUNIOR)
DANKBAAR CVO LAER (JUNIOR)
GOGGABIE LAER (JUNIOR)
JUBILATE SANGGROEP
SONSKYN SANGGROEP