TRANSVAAL STREEK

Bestuur van die Transvaal Streek is:

Voorsitter: Neef Johan de Beer

Onder-voorsitter: Neef Gert Strydom

Sekretaresse: Niggie Annebe Pretorius

 

Die volgende Laers is in die Transvaal Streek:
ALBATROS VOLKSPELELAER
PIEREWIET VOLKSPELELAER
INSPAN VOLKSPELELAER
KOMMANDO VOLKSPELELAER
SUIDERLAND VOLKSPELELAER
SAAMSTAAN VOLKSPELELAER
KORINGBLOMMETJIE VOLKSPELELAER
LOUTERGOUD VOLKSPELELAER
KENMEKAAR VOLKSPELELAER
VAALRIVIER VOLKSPELELAER
WAG ’n BIETJIE VOLKSPELELAER
SWARTGOUDLAER