Streke

Transvaal Streek

Bestuur van die Transvaal Streek is:

Voorsitter: Neef Johan de Beer

082-443-3783

 johandebeer@telkomsa.netjdebeer333@gmail.com

Onder-voorsitter: Neef Gert Strydom

084-787-9999

 strydomgert@hotmail.com

Sekretaresse: Niggie Annebe Pretorius

 

 

Die volgende Laers is in die Transvaal Streek:
ALBATROS VOLKSPELELAER

Neef Gert Strydom,

Posbus 8571, Verwoerdpark, 1453,

011-902-5473,

084-787-9999

 strydomgert@hotmail.com

PIEREWIET VOLKSPELELAER

Neef Vlam Venter,

Posbus 1454, Bethal, 2310,

017-647-3482,

083-326-62626,

 vlam.venter@patmosss.co.za

INSPAN VOLKSPELELAER

Neef Pieter Jansen van Rensburg,

083-455-6499,

: pieterjvr@maclabour.co.za

KOMMANDO VOLKSPELELAER

Neef Jacques Otto,

Posbus 8256, Halfway House, 1685,

 jaqueso@netbank.co.za, of esme.otto@schneider-electric.com

SUIDERLAND VOLKSPELELAER

Neef Johan de Beer,

Sunwardpark, 1459,

082-443-3783

 johandebeer@telkomsa.netjdebeer333@gmail.com

SAAMSTAAN VOLKSPELELAER

Die Laerleier,

Posbus 6247, Birchleigh, 1621,

083-654-8967,

 annabe@absamail.co.za

KORINGBLOMMETJIE VOLKSPELELAER

Niggie Maggie,

Privaatsak X922, Potchefstroom, 2520,

 maggiekalamidas@gmail.com

LOUTERGOUD VOLKSPELELAER

Neef O Els,

Posbus 409, Randfontein 1760,

082-747-8278,

 christa@vbrakel.co.za

KENMEKAAR VOLKSPELELAER

Niggie Lisette Lategan,

Posbus 3522, Secunda, 2302,

071-604-8748, of 082-898-763,

 latlog@mweb.co.za

VAALRIVIER VOLKSPELELAER

Neef JS van Heerden,

Posbus 339, Vanderbijlpark, 1900,

016-933-6216, of 078-738-0600,

 curladp@telkomsa.net

WAG ’n BIETJIE VOLKSPELELAER

Niggie Suzette vd Merwe,

Vanderbijlpark, 1911,

083-270-5536, of 079-522-7727,

 suzette-van-der-merwe@actom.co.za

SWARTGOUDLAER

Neef Jaco Nel,

Posbus 6809, Tasbertpark, 1040,

082-209-06916,

 chrisnel.nel270@gmail.com