Streke

Wes Kaap Streek

Bestuur van die Wes Kaap Streek is:

Voorsitter: Neef Bertie Brink

082 378 6350

ambrink@absamail.co.za

Onder-voorsitter: Neef Kobus Theron

084 563 2693

kobustheron@iafrica.com

Sekretaresse: Niggie Hanrie Theron

073 2005 735

 

Die volgende Laers en Sanggroepe is in die Wes Kaap Streek:
TYGERBERG VOLKSPELELAER

Laerleier: Neef Bertie Brink

082 378 6350

ambrink@absamail.co.za

Onder-Laerleier: Niggie Wilma Theron

083 338 4067

 wilmavolkspele@gmail.com

Sekretaresse: Neef Roché Petersen

072 841 2980

tygerberglaer@gmail.com

 

BRANDWAG VOLKSPELELAER

Laerleier: Neef Kobus Smit

082 690 9811

kobussmit0239@gmail.com

Onder-Laerleier: Neef Willem Smit

082 852 2535

 

TYGERBERGLAER (JUNIOR)

Verteenwoordiger: Niggie Lizette Theron

084 268 5817

KAAPSE RIETSANGERS

Voorsitter: Niggie Annaline De Villiers

082 416 2889

Onder-Voorsitter:  Neef Kobus Smit

082 690 9811

kobussmit0239@gmail.com

Sekretaresse: Niggie Antoinette Booysen

083 602 0769

KAAPSE ALLEGAARTJIES SANGGROEP

Voorsitter: Niggie Hanrie Theron

073 200 5735

Onder-Voorsitter: Neef Bertie Brink

082 378 6350

ambrink@absamail.co.za

Sekretaresse: Niggie Aletta Joubert

082 465 3954